top of page

Technologická hala TH01 na ul. Zápotockého

Pohľad_na_stenu_od_VU_a_vstup_do_budovy.

Technologická hala TH01 bola vybudovaná ako výrobné priestory. Má dostatočné pripojenie elektrickej energie, pre stroje a administratívu výroby. Má kompletnú infraštruktúru a sociálne zabezpečenie. 

Priestory na pavlači sú určené pre administratívu, vývoj a šatne pracovníkov. V priestore pod pavlačou je oddelená podlaha na umiestnenie zariadenia so zvýšenými vibráciami tak, aby neovplyvňovali činnosť ostatnej technológie.   

Pohľad_na_halu_zo_zadu_2.jpg

PPriestor pod pavlačou

OUR NEW PLACE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page