top of page
Pohľad spredu.jpg

Predáme výrobné  priestory

(pozri v menu Predaj budov TH01 a TH02)

Predáme legálne držané

zbrane

(pozri v menu Predaj materiálu)

CSBC spol.s r.o., Roľnícka 10, Bratislava

pracovisko Liptovský Mikuláš

bottom of page