top of page

Predaj nehnuteľností:

Spoločnosť CSBC spol. s r.o. je vlastníkom šiestich nehnuteľností. Jedna je v Bratislave, päť nehnuteľností je v Liptovskom Mikuláši.

V Bratislave sa nehnuteľnosť nachádza vo Vajnoroch na Roľníckej ulici.

V Liptovskom Mikuláši sa tri nehnuteľnosti nachádzajú pri križovatke ul. Janošku a Zg. Vrbického ( budovy č. 1, 2 a 3) a jeden objekt s dvomi budovami je na ulici Zápotockého ( technologické haly TH01 a TH02).

 

Všetky budovy majú kúrenie na plyn. Budovy 1,2 a 3 sú úplne samostatné s vlastným meraním energií a vody. 

 

Hoci boli budovy súčasťou vývojovo - výrobných  priestorov  dajú sa ľahko upraviť aj na iné účely.  

bottom of page